Ντουζιέρα Sanimed 90 X 90 γωνιακή.

90 X 90 γωνιακή

Ντουζιέρα Sanimed 90 X 90 γωνιακή.