Ντουζιέρα Sanimed 80 X 80 γωνιακή.

80 X 80 γωνιακή

Ντουζιέρα Sanimed 80 X 80 γωνιακή.