Ντουζιέρα Sanimed 70 X 70.

70 X 70

Ντουζιέρα Sanimed 70 X 70.