Ντουζιέρα Sanimed 120 X 80.

120 X 80

Ντουζιέρα Sanimed 120 X 80.