Ντουζιέρα Sanimed 120 X 70.

120 X 70

Ντουζιέρα Sanimed 120 X 70.