Ντουζιέρα Sanimed 100 X 80.

100 X 80

Ντουζιέρα Sanimed 100 X 80.