Ντουζιέρα Sanimed 100 X 70.

100 X 70

Ντουζιέρα Sanimed 100 X 70.